Главная » Статьи » Віртуальні виствки » Відзначення пам'ятних і знаменних дат

Поезія - музика душі...
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М. Г. Жу линський (голова) та ін. — К. : Наук, думка, 2001 — ІЗІШ 966-00-0625-Х
Т. 1 : Поезія 1837—1847 / Перед, слово І. М. Дзю би, М. Г. Жулинського. — 784 с.: портр.
 
 
 
 
 
  Поезія українського романтизму / Уклад. та передмов. Борзенко О. І. - К: ТОВ «Елібре», 2008.- 480 с.

До книги ввійшли ліричні твори поетів-романтиків першої половини XIX ст., сповнені романтичних мотивів: невимовної журби, самотності, оспівування кохання. Чимало цих поезій було покладено на музику й пізніше вони стали народними піснями.
 
 
 
 
  Франко І. 3 вершин і низин: вірші та поеми / І.Франко —  К.: Рад. шк., 1990.— 575 с.

До книжки увійшли вибрані вірші та поеми великого українського поета І.Я.Франка.
 
 
 
 
   Українка Леся Усі твори в одному томі / передм. М. І. Литвинця. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2008. — 1376 с. — (Поет, поличка «Перуна»).

     У книжці вперше в історії української літератури вміщено всю відому творчу спадщину славетної української письменниці Лесі Українки, яка спромоглася напрочуд сильно відтворити могутній творчий дух свого народу.

 
 
  Тріада слов'янської поезії / Пер. В. В. Стрілка. - К.:Книга, 2008. - 246 с.: іл.
 
      В книзі білоруського перекладача Валерія Стрілка «Тріада слов'янської поезії» представлені окремі твори українських класиків в перекладах білоруською і російською, твори білоруських класиків в перекладах українською і російською та твори російських класиків - українською й білоруською мовами.
 
 
 
  Драй-Хмара М. П.  Вибране/Упоряд. Д. Паламарчука, Г. Кочура; Передм. І. Дзюби;— К.: Дніпро, 1989.— 542 с.

     У книжці зібрано творчий доробок відомого українського поета (1839—1939), глибоко самобутнього майстра слова, чия оригінальна поезія та переклади належать до найцікавіших сторінок українського літературного процесу 20-х —початку 30-х років. Книжка містить також літературознавчі праці М. Драй- Хмари.
 
 
  Липа Ю. І. Твори: В 10 т. - Львів: Каменяр, 2005. 
                                       Том 1: Поезія/ Худож. оформл. І. Б. Шутурми. - 2005. -  543 с.: портр.

      У книгу, якою започатковується десятитомне видання творів відомого українського письменника, публіциста, літературознавця, бібліографа, лікаря, громадського діяча, ввійшла поетична спадщина цієї непересічної особистості.
 
 
  Лепкий Богдан Поезії/ Б.Лепкий. - Тернопіль: Джура, 2005. - 500 с.

       Серед багатогранної творчої спадщини поета, прозаїка, літературознавця, перекладача Богдана Лепкого (1872-1941) вагоме місце займають віршовані твори. Настроєва лірика, поезії про події часів козаччини, Першої світової війни, вірші для дітей знайомлять читача з поетичним надбанням митця. Провідною думкою цих творів, яка співзвучна до ритму нашого сьогодення, є ідея незалежної соборної України.
 
 
 Олесь О. Коли нема пророка на землі: Поетичні та драматичні твори /О.Олесь; Передм., упоряд. та прим. В. В. Яременка.— К.: Веселка, 2007.— 375 с.— (Шк. б-ка)

До видання увійшли ліричні, сатиричні та драматичні твори з друкованих та рукописних збірок одного з найвідоміших українських поетів першої половини XX ст. Олександра Олеся (1878 — 1944).
 
 
   Празька поетична школа. Антологія / Упоряд. текстів та передмова О. Г. Астаф'єва, А. О. Дністрового.— X.: Вид-во «Ранок», 2009.— 256 с. — (Українська муза).

У книзі представлено творчість представників так званої Празької поетичної школи, яка об'єднала самобутніх і близьких за світоглядом поетів, а саме — Юрія Дарагана, Євгена Маланкжа, Леоніда Мосендза, Юрія Клена, Олега Ольжича, Наталю Лівицьку-Холодну, Юрія Липу, Олексу Стефановича, Оксану Лятуринську, Галю Мазуренко, Олену Телігу, Андрія Гарасевича та інших. Поети цього виняткового літературного угруповання гідно поповнили ряд української літературної класики, і не лише як послідовники національної традиції — героїчного епосу, козацького фольклору, творчості Шевченка, Франка, Лесі Українки, а і як останні поети-воїни — прадавня особлива каста людей, для яких поезія була митями справжності на полі честі.
 
 Поети «Нью-Йоркської групи». Антологія / Упоряд. текстів О. Г. Астаф'єва, А. О. Дністрового; Передм. О. Г. Астаф'єва.— X.: Вид-во «Ранок», 2009.— 256 с.— (Українська муза).

     «Нью-Йоркська група» — де вибух енергії блискучої плеяди талановитих, різнобічно обдарованих шістдесятників. Усі поети жили в еміграції, і не обов'язково в Нью-Йорку, а об'єднувала їх потреба повної свободи творчості, особливе світовідчування, загострене розуміння своєї історичної місії на землі і переконання, що поети мають не служити народові, а формувати літературу цього народу, тобто частково формувати сам народ.
     Лірика цих поетів спирається на велику естетичну школу — від усно-поетичної народної творчості, давньої української поезії до найновіших пошуків літератури модернізму та постмодернізму. Читацька думка має пройти шляхом від витоків історії і культури до сучасності з її пекучими питаннями.
 
  Поети «витісненого покоління». Антологія / Упоряд. текстів та передмова І. М. Андрусяка.— X.: Вид-во «Ранок», 2009.— 256 с. — (Українська муза).

     У книзі представлено творчість дев'яти поетів — найяскравіших представників так званого «витісненого покоління», які з'явилися на поетичному небосхилі після «шістдесятників». Цих митців можна сприймати або не сприймати, любити або не любити, але той факт, що вони сприяли появі напрочуд оригінального явища в контексті української і навіть світової культури, є незаперечним. їхнє поетичне світобачення вражає, а іноді навіть шокує. Жодних масок, жодного лицемірства й лицедійства, тріпотлива правда, їхні душі — у вас на долонях.
 
 Сосюра В. М. Всім серцем любіть Україну...: Вибр. твори/ В.Сосюра; вступ, слово С. А. Гальченка. — К.: Криниця, 2003.— 608 с.: портр. — (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).

      До вибраного В. Сосюри включені поетичні твори, що вивчаються за шкільною та вузівською програмою, а також інші найзначиміші вірші та поеми, які перегукуються з актуальними проблемами сьогодення, висвітлюють суспільні процеси, що потребують переосмислення і глибинного перепрочитання літератури у світлі досягань історичної науки.
 
 Тичина П. Г. Золотий гомін: вибр. твори / П.Тичина; упоряд., вступ, ст. С. А. Гальченка. — К.: Криниця, 2008.— 608 с.: ілюстр. (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»)

      До книги «Золотий гомін» увійшли вибрані твори першого серед українських поетів лауреата Шевченківської премії — 1962 року — Павла Григоровича Тичини (1891—1967), який здобув визнання у слов'янському світі як геніальна особистість після публікації трьох збірок — «Соняшні кларнети» (1918), «Плуг» (1920), «Замісць сонетів і октав» (1920). У цьому виданні вищеназвані три збірки вперше після їх появи на світ повністю відтворено за першовиданнями — без будь-яких змін чи виключень.
      Із багатого творчого доробку поета відібрано те, що і через кілька десятиліть не втратило своєї літературно-мистецької цінності.
 
 Бажан М. П. Політ крізь бурю: Вибрані твори / М.Бажан; вступ, слово І. М. Дзюби. — К Криниця, 2002.— 608 с.: портр. (Сер. "Бібліотека Шевченківського комітету")

     До збірки вибраного «Політ крізь бурю» вхої найкращі вірші, поеми та деякі статті М. Бажана. Жорстокі розломи української історії мають своєрідне відображення в цих творах.
     Гуманізм і гостре сприйняття сучасності, глибина філософського осмислення дійсності. Багатство поетичних засобів, інтелектуальна та емоційна насиченість змістовно-зображаль: палітри — характерні особливості кращої частини творчого доробку лауреата Шевченківської премії 1965 року Миколи Бажана.

Олійник Б. І.  Сива ластівка: Поезії про матір. /Б.Олійник; іл. Ю. А. Чеканюка,— 2-ге, доп. вид,— К.: Веселка, 1984,— 102 с„ іл.

     Збірка поезій відомого українського поета, лауреата Державної премії СРСР, Державної премії УРСР їм. Т. Г. Шевченка та пройнята тонким ліризмом, щирістю. Образ матері в нього — уособлення всього доброго й чесного. Поет порівнює її з сонцем — символом життя й чистоти. У віршах знаходить відображення любов до Батьківщини, в них — глибокі роздуми про долі народів.
 
 

  Симоненко В. А. На схрещених мечах: Вибр. твори / Передм. О. Гончара; yпоряд., післямова, комент. В. Костюченка.— К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004.— 384 с.— (Б-ка Шевченк. ком.).

     Пропоноване видання — найповніше з усіх досі виданих книг шістдесятника Василя Симоненка. Воно охоплює поетичні, прозові твори, статті, щоденник, листи поета. Василь Симоненко витворив художній портрет митця і громадянина на тлі тогочасної оманливої дійсності Нащадкам лишається захоплюватися його ліричним словом, політичне ю сміливістю, глибинною любов'ю до матері-України. 

 Павличко Д. В. Вогнище: поезії / Д.Павличко.— К.: Радянський письменник, 1979.— 75 с.
 
      «Вогнище» — нова книжка відомого українського поета, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г, Шевченка. Складається вона з поезій, присвячених нашим сучасникам, творцям світлого майбуття, є в ній твори про возз'єднання українських земель, про дружбу радянських народів.
      Через усю збірку проходить тема боротьби за мир, за людське щастя. Поет засуджує людиноненависницьку політику новоявлених паліїв війни.
      Твори поета привертають увагу розмаїтістю жанрів, багатством художніх засобів, глибиною думки й почуття.
 
  Луків М.В. Балада про брата: поезії / М.Луків - К.: КП "Редакція журналу "Дніпро", 2005. - 494с.

      Нову книгу відомого поета, лауреата багатьох всеукраїнських і міжнародних премій складають твори соціально-філософської, пейзажно-настроєвої та інтимної лірики. По-особливому ніжні, зворушливі й сердечні вірші присвячені подвижницькій місії матері, хвилюють пристрасні, глибокі й сповідально-щирі роздуми про час, в якому випало жити, вірність обов'язку та життєвому покликанню, відповідальність за долю отчої землі й рідного народу.


 Крищенко В.Д. Українська душа / В.Крищенко,- К.: Дніпро, 2009.- 592 с.

      Книга «Українська душа» — певною мірою підсумковий доробок славетного поета-лірика і поета-пісняра, народного артиста України Вадима Крищенка. Це своєрідна розмова автора зі своїми читачами про земне та небесне, про радісне і печальне, з чого складається наше життя скрізь, у кожному рядку відчувається щирість і українське єсть: цього видатного майстра слова.
      Сердечні і проникливі рядки поезії автора шукають читача. І з певністю можна сказати, що вони його знайдуть,  шанувальники поета — це люди зі всіх куточків нашої української землі.

 Простопчук В. В. Третій тост. Лірика,гумор,сатира / В.Простопчук. — Луцьк: «Волинська обласна друкарня», 2005.- 696 с.

     Жанрове різнобарв'я творчої палітри Василя Простопчука своєрідно відтворює гаму людського життя з його найголовнішими чинниками - любов'ю, радістю і оптимізмом.

 
 Гірник, Павло Посвітається : поезії / П. М. Гірник; передм. І.М. Слабошпицького.— 2-ге, доп. вид.— К. : Унів. вид-во "ПУЛЬСАРИ", 2009.— 376 с.— (Бібліотека Шевченківського комітету).

 
 
 
 
 Староста П.І. Сопілка Велеса: Поезії /П.Староста. - Хмельницький: Видавництво Алли Цюпак, 2007. - 94 с.
 
 
 
 
 
 
  Савчук М.М. Кристалізація душі: поезія / М.Савчук. — Хмельницький, Видавництво Алли Цюпак, 2006. - 160 с.
 
 
 
 
 
 
 Галанзовська О.І. Білий лелека: поезії / О.Галанзовська. - Хмельницький:Видавець Цюпак А. А., 2006. - 100 с.  
 
 
 
 
 
 
 Посвіт Огневежі: літературно-публіцистичний альманах / Вінькогвецька районна літературна спілка "Огневежа"; упоряд. П.Сароста, М.Савчук; передмов. М.Савчук. - Хмельницький: В-во Цюпак, 2010. - 182 с.
 
     До альманаху літературної спілки "Огневежа" увійшли літераторів Віньковеччини. Частина з них видала власні книги і є співавторами різних видань України, дехто тільки розпочинає йти літературною стежиною. Усіх кличе посвіт рідного слова та ня зберегти і збагатити українську мову для нащадків.
 
 
 
 Байрон Дж. Лірика. / Упоряд., перекл. з англ. Д. Паламарчука; Передм. Д.Герасимчука,— К.: Дніпро, 1982.—150 с. (Перлини світової лірики).
 
     Життя і творчість видатного англійського поета (1788—1824) були свого часу уособленням протесту проти будь-якої тиранії, символом усього революційного в Європі. Аристократ за походженням, бунтар за переконанням, він з надзвичайною силою викрив у своїх творах пороки буржуазної Англії, відстоюючи право кожної людини і цілих народів на свободу.
      «Прометеем XIX століття» назвав В. Г. Бєлінський поета, чиї пристрасні рядки і сьогодні зігрівають своїм вогнем серця мільйонів читачів.

 
  Рембо А. П'яний корабель: Поезії / Упоряд. та автор післямови В. І. Ткаченко . — К.: Дніпро, 1995.-221 с.

     Вірші геніального французького митця (1854—1891) — поета-новатора, звернуті до глибин підсвідомості, назавжди увійшли до скарбниці всесвітньої культури. Поезія Артюра Рембо незмінно править за дороговказ у бунтівливому морі відкриттів та осяянь людського духу.
      До збірки увійшов повний переклад поетичної спадщини Артюра Рембо.


 
Категория: Відзначення пам'ятних і знаменних дат | Добавил: VCRB (09-04-2012)
Просмотров: 3837
Всего комментариев: 0
avatar