Главная » Статьи » Віртуальні виствки » Це вам цікаво)

За все, що маю, дякую тобі...

За все, що маю, дякую тобі...

віртуальна виставка літератури

    Протягом багатьох століть люди оспівували та прославляли в піснях і віршах образ матері берегині чи коханої жінки, благословляючи її ім'я. Деякі філософи вважали, що доля жінки у домашньому господарюванні та материнстві. На їхній погляд, жінка не здатна до великих справ і почуттів. Але українки вже багато століть виявляють і велич почуттів, і талант материнства, і велич справ. Творцем історії є народ, але окреме місце в ній відводиться видатним особистостям.

 
     Українки в історії  / В.К.Борисенко, М.І.Головащенко, О.П.Кривоший та ін. - 2-е вид., стер. - Київ: Либідь, 2006. - 326 с. : іл.
   Козуля О. Жінки в історії України: наук-попул. л-ра / О. Козуля. - Київ: Український Центр духовної культури, 1993. - 256 с.
     Ричка В.М.  Княгиня Ольга / В.М.Ричка. - Київ: Альтернативи, 2004. - 335 с. : іл. - (Особистість і доба). - Бібліогр. у підрядк. прим.
     Полонська-Василенко Н. Історія України [Текст] / Н. Полонська-Василенко. - Київ: Либідь, 1993.
   Т. 1 : До середини XVII століття. - 2-ге вид. - 1993. - 640 с.
   Загребельний П. А.  Роксолана: роман / П. А. Загребельний. - Харків: Фолiо, 2002. - 685 с.
   Рощина Н.  Роксолана / Н. Рощина. - Харків: Фоліо, 2009. - 123 с. - (Знамениті українці).
   Забашта Л. В. Київська гора: вірші та поема / Л. В. Забашта ; рец.: А. І. Костенко, В. С. Швець. - Київ : Радянський письменник, 1982. - 183 с. : іл. 
   Ке де Сент-Амур. Анна Русинка королева Франції і ґрафиня Валюа / З французького переклав І. Франко. – Репринт за виданням 1909 р. – Київ: АТ „Обереги“, 1991. – 31 с. (Писаня Івана Франка ІІ)
       Матяш І. Б.     Катерина Грушевська: життя і діяльність / І. Б. Матяш. - Київ : Україна, 2004. - 236, [3] с. : ілюстр. - (Життя видатних людей). - Бібліогр. в прим. в кінці ст.
      Хорунжий Ю. М. Шляхетні українки: есеї-парсуни / Ю. Хорунжий. - Київ: Вид-во ім. О. Теліги, 2003. - 207 с. : ілюстр.
    Якубовська М. С. У дзеркалі слова: есеї про сучасну українську літературу / М. С. Якубовська. - Львів: Каменяр, 2005. - 751 с. 
  Брандіс Є.П. Марко Вовчок: повість-дослідж. / Євген Брандіс; пер. з рос.: Л. Малахової та Н. Петрушевської. - Київ: Дніпро, 1975. - 365 с.: 15 арк. портр., 3 арк. фото. - Бібліогр.: с. 363-364.
   Панасенко Т.М. Марко Вовчок / Т.М.Панасенко. - Київ: Укрвидавполіграфія, 2013. - 120, [8] с.
     Жиленко І. В. Євангеліє від ластівки: вибр. твори / І.В. Жиленко; авт.передм. М.Г. Жулинський. - Київ: Пульсари, 2006. - 486 с. : 1 арк. портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - Бібліогр.: с. 474-478.
      Забужко О.С. Друга спроба: вибране / О. Забужко; авт.передм. Л. Ушкалов. - Київ: Факт, 2005. - 318 с. : 1 арк. портр.
     Забужко О.С. Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій: наук. вид. / О.С. Забужко. - Київ: Факт, 2007. - 640 с. - (Висока полиця).
    Вільде І.  Сестри Річинські: роман / Ірина Вільде; вступ.сл. : П.А.Загребельний . - Київ : Україна, 2004 - . - (Бібліотека Шевченківського комітету).
   Кн.1. - 2004. - 694 с. : портр. - Перед вип.дан. авт. : Ірина Вільде (Дарина Дмитрівна Полотнюк).
   Коцюбинська М.Х.   Листи і люди: роздуми про епістоляр. творчість / Михайлина Коцюбинська. - Київ: Дух і літера, 2009. - 582 с.: портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - Бібліогр.: с. 352-360 (121 назва) . - Імен. покажч.: с. 569-582. 
    Маруся Вольвачівна - незаслужено забута українська письменниця: вибрані твори / упоряд., передм., ред. Івана Лисенка. - Київ: Наш час, 2008. - 376 с. - Прим.: с. 367-373.
    Костенко Л.В. Берестечко: історичний роман / Л.Костенко. - Львів: Каменяр, 2007. - 170 с. 
   Теліга О.І.  Листи. Спогади / Олена Теліга; упоряд., вступ. ст., передм., прим., комент. Надії Миронець; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Фундація ім. О. Ольжича. - 2-е вид., випр. - Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. - 399 с.: фото. - Бібліогр.: с. 389-396.
     Кармазіна М.С. Леся Українка: біографія окремої особи / М.С. Кармазіна. - Київ: Альтернативи, 2003. - 416 с. : портр, іл. - (Особистість і доба). 
   Панасенко Т.М.  Леся Українка / Т. Панасенко. - Харків: Фоліо, 2009. - 123 с. - (Знамениті українці).
     Хаткіна Н.В. Жінка-осінь: [спогади та мрії] / Наталія Хаткіна. - Донецьк : Проспект-Прес, 2007. - 319 с.
     Чубач Г.А.  Літо без осені: лірика / Г. А. Чубач. - Київ: Радянський письменник, 1986. - 181 с.
   Дурылин С.Н.   Мария Заньковецкая, 1860-1934. Жизнь и творчество / С. Н. Дурылин; науч. ред., авт. вступ. ст. и прим., пер. укр. текстов П. И. Тернюк. - Киев: Мистецтво, 1982. - 447 с.: ил., портр. - (Библиотека приключений и научной фантастики). - Библиогр.: с. 417-446.
    Врублевська В.В. Соломія Крушельницька: роман-біографія / Валерія Врублевська. - Київ: Молодь, 1979. - 334 с.: 16 арк. портр. - (Уславлені імена: сер. біогр. творів).
     Катерина Білокур очима сучасників. Спогади, есеї, розвідки з архіву художниці / спогади підгот., упоряд., листи опрац., вступи-розвідки підгот., матер. з архіву худож. прокомент. Микола Кагарлицький. - Київ: Томіріс, 2000. - 432 с. : кольор. іл., портр. - Бібліогр.: с. 431.
     Марія Приймаченко: альбом / авт.-упоряд. Н. Велігоцька. - Київ: Мистецтво, 1994. - 131с.: іл.
    Татьяна Яблонська: живопис, графіка: [альбом] / авт., упоряд. Ігор Бугаєнко; макет та худож. оформ. В. Д. Єрмакова. - Київ: Мистецтво, 1991. - 175 с. : цв. ил., фото. - Рез. рос. та англ. мовами. 
     Маковій Г.П.  У світі рослин / Гарафіна Маковій. - Чернівці : Факел, 2003. - 335 с.: іл.
Категория: Це вам цікаво) | Добавил: VCRB (05-02-2016)
Просмотров: 331
Всего комментариев: 0
avatar