Пропонуємо Вашій увазі нові надходження з краєзнавства до бібліотечного фонду Віньковецької ЦРБ
 
 
 
     Береза Ю. Нагадки про мовні порядки/ Ю. Береза . - Рівне: Волинські обереги, 2014. -66 с.
     Бойко О.  Танці у кропиві: гумор та сатира: вибрані твори / О.Бойко. — Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. – 288 с.
    Краєзнавець Хмельниччини: наук.-краєзнав. зб. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка та ін.; редкол. : Л. В. Баженов (голова) та ін. - Кам'янець-Подільський : К-ПНУ, 2010
Вип. 6. - 2014. - 154 с. : іл. - У надзаг. також : Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Центр дослідж. історії Поділля.
   Краєзнавець Хмельниччини: наук.-краєзнав. зб. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка та ін.; редкол. : Л. В. Баженов (голова) та ін. - Кам'янець-Подільський : К-ПНУ, 2010
Вип. 7. - 2015. - 172 с. : іл. - У надзаг. також : Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Центр дослідж. історії Поділля.
      Віньковеччина в історії Поділля: матеріали наукової історико-краєзнавчої конференції 9-10 жовтня 2015 року/ Віньковецька райрада; Віньковецька райдержадмін.; відп. ред.Баженов Л.B., відп. секретар В.В. Войтович . -Вінниця: Балюк І.Б., 2015. -312 с.
     Вітвіцька Н.  Україна переможе. Книга десята: поезія, проза/ Н.В.Вітвіцька.  -Хмельницький: Цюпак А.А., 2015. - 304 с.
      Захар’єв В.А. Замки і фортеці з-понад Кучманського шляху/ В. А. Захар’єв . -Хмельницький: Цюпак А.А., 2015. -104 с.
     Копилов С.А. Віктор Степанович Прокопчук (До 70-річчя віддня народження та 50-річчя педагогічної і наукової діяльності): довідково-бібліографічне видання/ С.А. Копилов; І.М. Конет. - Кам.-Подільський: Абетка-Світ, 2014. -188 с.: фото.
     Матеріали XIV Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції.(14-15 листопада 2014 року присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка,70-річчю визволення Хмельницької області від нацистських окупантів, 50-річчя з часу утворення Хмельницького обласного історико-краєзнавчого товариства) / Ін-т історії України НАН України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Хмельн. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України; редкол.  Л. В. Баженов (відп. ред.), О. М. Завальнюк (наук. ред.) та ін. - Кам'янець-Подільський: Сисин О.В., 2014. - 715 с.
    Музика В. Тебе ми славимо, солдате. Обділені долею.: Спогади, документи, роздуми.../ B.C. Музика; О.Лемещук. -Хмельнцький: Крисюк, 2015. -124 с.
    Прокопчук В.С. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність: монографія/ B.C. Прокопчук.  - Кам.-Подільський: Зволейко Д.Г., 2014. -312 с.
    Прокопчук В.С. Топонімічний словник Кам'янця-Подільського/ B.C. Прокопчук; I.O. Старенький. -Кам.-Подільський: Зволейко Д.Г., 2014. -192 с.
    Рехтман Мойше Тут колись був мій дім: мемуари Холокосту/ М. Рехтман; передав та відред. Філ Шпільберг; пер. В.Московчука. - Дніпропетровськ: Пороги, 2014.  - 124 с.
    Рідний край в дослідженнях професора B.C. Прокопчука: науково-видавн. вид-ня / укл. О.М. Завальнюк, І.М.Конет. - Кам.-Подільський: Абетка-Світ, 2014. -156 с. 
    Слободянюк П.Я. Енергетика Поділля: минуле та сучасність: монографія/ П.Я. Слободянюк.  - Кам.-Подільський: Медобори, 2013. - 400 с.
     Тарас Шевченко і Поділля: збірник праць наукового круглого столу, присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка /редкол.: Дубінський В.А. (голова), Баженов Л.В. та ін. - Камянець-Подільський: К-ПНУ  ім І Огієнка, 2014. -94 с.
    Теленько Б. Соловецький лабіринт: записки упередженого паломника / Б.Теленько. – Кам.-Подільський: Медобори, 2014. – 192 с.: іл.