До відділу обслуговування бібліотеки входять два структурних підрозділи: абонемент і читальна зала. Робота відділу спрямована на вдосконалення задоволення інформаційних потреб користувачів, виховання культури читання, надання оперативної інформації. Відділ проводить бесіди з користувачами, популяризуючи кращі зразки української та світової художньої літератури, сприяє вихованню культури читання, оволодінню користувачами найновішими методами самостійної роботи з книгою. У відділі абонементу діють книжкові виставки: «Наша мова калинова», «Про що не розповів підручник». Для шанувальників новинок діє виставка «Читайте у ХХІ столітті».
    До послуг користувачів більше як 21 тис. книг та періодичних видань  українською, російською та іноземними мовами.
   
              Наші сервісні послуги:
• усні консультації, пошук та друк необхідної інформації, в т.ч. тематичний;
• формування різноманітних банків даних: збір, систематизація і популяризація літератури з найбільш актуальних питань сучасності та минулого;
• організація циклів бібліотечних виставок та експозицій, презентацій,  оглядів та переглядів літератури, літературно-мистецьких вечорів, круглих столів, творчих зустрічей з поетами та письменниками тощо;
• складання джерел бібліографічної інформації до курсових і дипломних робіт;
• підготовка довідок: фактографічних, аналітичних, бібліографічних та інших.

       Абонемент має широкий вибір різногалузевої літератури. Література видається додому терміном на 30 днів, книги підвищеного попиту – на 5 днів. Абонемент обслуговує читачів від 15 років. Послугами користуються фахівці різних установ, студенти вищих та середніх навчальних закладів, робітники, службовці, пенсіонери та інші. Користувачі мають можливість не лише отримувати потрібну інформацію, а й брати участь у роботі клубів за інтересами, різноманітних акціях і масових заходах, цікаво та змістовно проводити свій вільний час.

        Абонемент
         надає вільний доступ до джерел інформації;
          видає в тимчасове користування документи зі свого фонду;
          організовує різноманітні культурно-мистецькі заходи;
          впроваджує інноваційні методи та форми обслуговування користувачів;
          проводить соціальні розвідки, працює з соціально-незахищеними групами населення.

       Відкритий фонд розрахований на самостійне обрання потрібних документів з будь-якої галузі суспільного життя, мистецтва, науки тощо.

     Читальна зала - є підрозділом відділу обслуговування, який має можливість задовольнити практично всі запити читачів. Тут зібраний універсальний книжковий фонд, який складається з довідково-енциклопедичних видань, літератури з питань історії, філософії, праву, політології, економіки, екології, техніки, а також періодичні видання.
 
   В 2011році відкрито Інтернет-центр. Це стало справжнім подарунком для мешканців селища. Комфортні умови роботи, висока кваліфікація працівників, вміння надати допомогу кожному сприяють широкій адаптації наших читачів до нових інформаційних технологій. А безкоштовні послуги Інтернет-центру і досі вражають відвідувачів бібліотеки.
        Безкоштовний доступ до Інтернету;
        Зберігання інформації на електронних носіях;
        Спілкування в он-лайн режимі SKYPE;
        Віртуальне спілкування, Інтернет-подорожі та екскурсії;
        Навчальні консультації з використанням Інтернет-технологій і т.д.