НОВІ КНИГИ
До уваги користувачів пропонуємо нові видання, що надійшли до Віньковецької ЦРБ 
 
   63.3(4УКР)я2  
    Енциклопедія історії України:В 5 т.Т.1:А-В. / Укл. В.А. Смолій. - К. : Наукова думка, 2005. - 688 с.
   63.3(0)3  
    Єрмановська, ГЕ. Загадки історії. Стародавній світ [Текст] / Г. Е. Єрмановська ; [пер. з рос. О. О. Якименко]. - К. : Освіта, 2013. - 378, [6] с.
    63.3(4УКР)624  
    Коваль, М.В. Невідома Україна : історія фортифікації XX ст. Міфи та реалії [Текст] / Михайло Коваль. - Київ : Фенікс, 2013. - 367 с. : іл. - Бібліогр. : с. 365-367 (138 назв). 
   63.4(4УКР-6КРМ)
      Сокровища Херсонеса Таврического [Текст] = Treasures of Tauric Chersonesos / [авт.-упоряд. Н. Алексєєнко [та ін.] ; пер. англ. та укр. Н. Храпунова]. - К. : Мистецтво, 2013. - 319, [1] с. : іл.
    63.3(4УКР)  
    Яневський, Д.Б. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2014. - 287 с. : іл. 
    76.1  
    Журналісти стріляють не кулями [Текст] : [зб. ст. / упоряд. О. М. Клубань]. - Київ : АНТ, 2013. - 182 с., [8] арк. іл. 
    83.3(4УКР) 
    Українські письменники :біографії, огляди творчості, літературні напрямки і течії, літературознавчий словник : довідник. — К. : Велес, 2013. — 368 с. 
    83.3(4УКР)5  
    Шляхами Великого Кобзаря [Текст] : [атлас : до 200-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка / упоряд. : Л. М. Веклич, Н. О. Крижова ; авт. текстів : О. В. Білоконь та ін. ; вступ. ст. П. Ю. Гриценка]. - Київ : Картографія, 2014. - 87 с. : іл., карти. - Бібліогр. : с. 87. 
    84(4РОС)6  
    Вершигора, П.П. Люди з чистою совістю [Текст] : спогади / П. П. Вершигора ; [авт. передм. В. І. Денисенко ; упоряд. О. В. Лісовський]. - Київ : Україна, 2013. - 740 с. : портр. 
    84(4УКР)5  
    Szewczenko, Taras Kobziarz=Кобзар [Текст]: Поезії польською мовою / Шевченко, Тарас Григорович; Упоряд., вст. ст. Р.Лубківського; Іл.М.Стороженка. - Львів: Світ, 2013. - 408 с. 
    85.334.3(4УКР)6  
    Макарик, І. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років [Текст] = Shakespeare in the Undiscovered Bourn. Les Kurbas, Ukrainian Modernism, and Early Soviet Cultural Politics / І. Макарик ; [пер. з англ. Т. Цимбала ; наук. ред.: М. Климчука, Я. Цимбал]. - Вид. 2-ге, допов. - К. : Ніка-Центр, 2013. - 351, [1] с. : іл. - Дод.: с. 265-270. - Прим.: с. 275-330. - Ім. покажч.: с. 331-347. - Перелік ілюстр.: с. 349-351. 
    86.372я2  
    Украинская православная энциклопедия [Текст]. В 3 ч. / авт.-сост. Л. С. Кукушкин. - Х. : Фолио, 2013. - 893 с. : ил. - Библиогр.: с. 888-890. 
    84(4УКР)5  
    Szewczenko, Taras Kobziarz=Кобзар [Текст]: Поезії польською мовою / Шевченко, Тарас Григорович; Упоряд., вст. ст. Р.Лубківського; Іл.М.Стороженка. - Львів: Світ, 2013. - 408 с. 
    84(4УКР)5  
    Szewczenko, Taras Kobziarz=Кобзар [Текст]: Поезії польською мовою / Шевченко, Тарас Григорович; Упоряд., вст. ст. Р.Лубківського; Іл.М.Стороженка. - Львів: Світ, 2013. - 408 с. 
    84(4УКР)5  
    Szewczenko, Taras Kobziarz=Кобзар [Текст]: Поезії польською мовою / Шевченко, Тарас Григорович; Упоряд., вст. ст. Р.Лубківського; Іл.М.Стороженка. - Львів: Світ, 2013. - 408 с.