Методично-бібліографічний відділ здійснює методичну, консультаційну, практичну допомогу бібліотекам Віньковецької  ЦБС. Сприяє підвищенню фахової кваліфікації бібліотекарів. Вивчає і узагальнює передовий досвід та впроваджує інноваційні форми роботи. Займається проектною, соціологічною та маркетинговою діяльністю.

Завдання методичної служби: 

      1. Нормативно-правове забезпечення діяльності публічних бібліотек Віньковецької ЦБС.
      2. Виявлення інформаційних потреб і задоволення запитів бібліотечних працівників для розвитку професійної діяльності. 
      3. Формування та використання інформаційної бази даних про бібліотечний досвід. 
      4. Організація безперервної професійної освіти бібліотечних працівників району. 
      5. Вивчення та впровадження нових інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій в практику роботи бібліотек району. 
      6. Підготовка та видання методичних матеріалів з актуальних проблем діяльності бібліотек.
      7. Аналітична діяльність, вивчення досвіду роботи бібліотек.

Форми методично-бібліографічної роботи: 
       1. Інструктивно-методичні матеріали (інструкції, Положення, листи, Правила роботи і т.д.). 
      2. Методичні семінари, практикуми, майстер-класи, виробничі наради, тренінги і т.п. 
      3. Методичні консультації та бібліотечно-бібліографічні довідки.

Методично-бібліографічний фонд:
     - Директивні та регламентуючі документи з бібліотечної справи;
     - Документи з теорії, методики та організації бібліотечної роботи, практичні посібники, навчальні посібники з бібліотекознавства та бібліографії;
     - Довідники і стандарти; 
     - Бібліотечна періодика;
     - Папки-накопичувачі, що включають плани, звіти, аналізи, бібліотечні видання та інформацію про діяльність публічних бібліотек Віньковецької ЦБС, аналітичні довідки; 
     - Накопичення актуальних статей з фахових періодичних видань, що мають практичне значення для бібліотечних фахівців;
     - Методичні папки-досьє з планами нарад і семінарів;
     - Методичні та бібліографічні посібники, підготовлені та видані працівниками відділу. 

      До штату відділу входить бібліограф-краєзнавець, який здійснює довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки, вивчає інформаційні потреби користувачів та проводить масове, групове та індивідуальне інформування, веде систематичну картотеку статей, зведену краєзнавчу картотеку, тематичні картотеки; готує поточний бібліографічний список «Бібліотека на сторінках преси» та інші інформаційні списки за визначеними темами, поширює бібліотечно-бібліографічні знання серед користувачів і працівників ЦБС.


Наші контакти: смт.Віньківці, вул. Соборної України  5;  тел.: (03846)21-3-36